OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA OPOWIADANIE FANTASTYCZNONAUKOWE „Ad Infinitum”

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
NA OPOWIADANIE FANTASTYCZNONAUKOWE
„Ad Infinitum”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów.
 2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a wszystkie prace muszą być napisane w języku polskim.
 3. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników na skutek dużej ilości prac lub innych zdarzeń losowych.

Warunki

 1. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie opowiadania mieszczącego się w konwencji fantastyki naukowej (science-fiction, cyberpunk, steampunk, weird fiction, cosmic horror, etc.)
 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
 3. Praca musi być wyłącznie wytworem oryginalnej twórczości, a więc nie może stanowić plagiatu innych utworów.
 4. Praca nie może być wcześniej publikowana i nagradzana.
 5. Maksymalna objętość pracy to 20 tys. znaków ze spacjami.

Zasady

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz spełnić wszystkie wymagania.
 2. Teksty należy nadesłać na adres mailowy: konkursadinfinitum@gmail.com w formie dokumentu tekstowego pdf. W tytule maila należy wpisać „Konkurs Ad Infinitum”, a w treści podać swoje dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu) z dopiskiem „oświadczam, że praca jest wynikiem mojej twórczości oraz nie stanowi plagiatu innych dzieł”.
 3. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę do 10 września 2020 r. włącznie.
 4. Oceny przesłanych tekstów dokona jury powołane przez Organizatora, tj. Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Themersonów.
 5. Decyzje jury są ostateczne.
 6. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie http://pokis.pl oraz w social mediach.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonego tekstu na podstawie licencji niewyłącznej. Pole eksploatacji obejmuje zamieszczenie zwycięskiego opowiadania na stronie internetowej Organizatora.

Terminy

10 września 2020, do godziny 23:59 — przyjmowanie prac
14 października 2020 — ogłoszenie wyników

Nagrody

I miejsce: publikacja opowiadania na stronie internetowej Organizatora, dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 300 zł;
II miejsce: publikacja opowiadania na stronie internetowej Organizatora,  dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 200 zł;
III miejsce: dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 100 zł.

 

W razie dodatkowych pytań, kontakt dostępny za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: konkursadinfinitum@gmail.com

Ad Infinitum. Ku nieskończoności słowem poprowadź

 

Kontakt

Pytaj ile wlezie

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other