PŁOCKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI IM. FRANCISZKI I STEFANA THEMERSONÓW

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów jest miejską instytucją kultury. Został powołany Uchwałą Rady Miasta Nr 387/XVII/99 z dnia 12 października 1999 roku z trzech niezależnych instytucji: Ośrodka Animacji Kultury, Domu Kultury i Domu Darmstadt.

Realizujemy zadania związane z edukacją i animacją artystyczną, promocją amatorskiego ruchu artystycznego oraz upowszechnianiem kultury. Profesjonalna realizacja koncertów plenerowych i salowych, festiwale, plenerowe pokazy filmów, teatrów ulicznych, wystawy, cykle wydarzeń artystycznych, wydawnictwa, to tylko niektóre formy działalności POKIS. Naszą wizytówką są między innymi: Jarmark Tumski, Festiwal Rynek Sztuki, Vistula Folk Festival, cykle koncertów w ramach Kawiarni Jazzowej i Alterstacji, czy Festiwal Themersonów poświęcony twórczości wybitnych płocczan – Franciszki i Stefana Themersonów.

W strukturach naszej instytucji działają m.in.: Zespół Pieśni i Tańca „Wisła”, Chór Vox Singers, Kameralny Zespół Wokalny, kwintet blaszany Canzona, Płocka Kapela Podwórkowa, Kapela Płocka, zespoły taneczne, koła fotograficzne, pracownie plastyczne i literackie i muzyczne. Prowadzimy współpracę międzynarodową z miastami partnerskimi Płocka.

Oferujemy usługi w zakresie współpracy przy organizacji imprez plenerowych, dysponujemy wykwalifikowaną kadrą oraz techniką sceniczną. Posiadamy nośniki reklamowe, a także zadaszony Amfiteatr dla 3500 widzów, nową, kameralną salę Kina za Rogiem, mieszczącą około 30 osób, a także studio nagrań oraz mieszczącą niemal 250 osób salę koncertową o powierzchni około 250 m kw.

Serdecznie zapraszamy do Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

Fanpage POKiS-u

STATUT

POKiS jest samodzielną instytucją kultury prowadzącą w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury, wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Płocka. Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki działa na podstawie:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.),
b) ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 406),
c) uchwały Rady Miasta Płocka Nr 387/XVII/99 z 12 października 1999 roku w sprawie
powołania Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
d) oraz statutu.

POBIERZ

0

Start typing and press Enter to search