AMFITEATR

Charakterystyka techniczna obiektu
Nowy amfiteatr w Płocku, jeden z największych i najnowocześniejszych w Polsce, jest administrowany przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. Amfiteatr znajduje się na Wzgórzu Tumskim, przy ulicy Rybaki i ma wyjątkowo malowniczą lokalizację. Został wkomponowany w zbocze wiślanej skarpy, która w Płocku ma wysokość ponad 50 m od lustra wody. Na Wzgórzu Tumskim znajdują się najważniejsze zabytki Płocka z Bazyliką Katedralną, dawnym opactwem benedyktyńskim i zamkiem książęcym, których wyniosłe wieże stanowią tło dla amfiteatru, widzianego od strony Wisły.

133550859735f0208b1bd8ee9a408f29a68fbb1062

Scena amfiteatru ma kształt niepełnego koła o wymiarach 14,00 m w głąb i 19,40 m wszerz. Nad nią, na wysokości 10 m, znajdują się pomosty służące do montażu urządzeń oświetlenia scenicznego i urządzeń akustycznych. Lokalizacja sceny umożliwia dojazd samochodami i bezpośredni wyładunek materiałów. Proscenium jest obniżone w stosunku do sceny o 90 cm. Wokół sceny zostało wyodrębnione miejsce na ułożenie demontowanego toru kamery samojezdnej. Z boków sceny (przy schodach na trybuny) znajdują się platformy do montażu kamer na wysięgnikach (zasięg ok. 20 m). Wydzielone są też miejsca dla kamer przy sterowni (możliwe jest ustawienie ich w ciągach komunikacji poziomej widzów po uprzednim zdjęciu krzeseł).

Obsługa transmisji telewizyjnych odbywać się może poprzez wozy transmisyjne, dla których są wyznaczone miejsca postojowe na terenie amfiteatru w odległości do 50 m.
Obiekt jest uzbrojony w sieć kanałów teletechnicznych służących do sprawnego, bezpiecznego montażu przewodów sygnałowych i zasilających. Amfiteatr, technika sceniczna (nagłośnienie, światło sceniczne) i transmisja telewizyjna są zasilane z własnej stacji transformatorowej i agregatów prądotwórczych – maksymalne obciążenie 650 kW.

Płocki amfiteatr powstał w latach 60. i od razu stał się jednym z niepowtarzalnych elementów współczesnej urbanistyki miasta. Od początku służył organizacji imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, festiwali, przeglądów i koncertów różnych gatunków muzycznych. Amfiteatr został przebudowany i oddany do użytku w lipcu 2008 roku. W obiekcie przewiduje się organizację koncertów muzyki popularnej, klasycznej oraz festiwali i przeglądów, począwszy od muzyki poprzez film, teatr, aż do widowisk multimedialnych.

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki serdecznie zaprasza do współpracy w zakresie kompleksowej organizacji imprez (dobór programu artystycznego, negocjacje z menadżerami artystów, zabezpieczenie logistyczne i administracyjne wraz z zezwoleniami na organizację imprez masowych), a także wynajmu obiektu. Zachęcamy ośrodki telewizyjne do realizacji swoich programów na terenie pięknego, nowoczesnego amfiteatru w Płocku.

Widownia usytuowana jest przodem do rzeki, ma kształt epileptycznych trybun, podzielonych na 14 sektorów i posiada 3503 oznakowanych krzesełek oraz 16 stanowisk dla wózków osób niepełnosprawnych. Całość pokryta jest dachem z membrany, wachlarzowo rozpiętym nad widownią.

Amfiteatr jest ogrodzony i kontrolowany w systemie telewizji przemysłowej (monitoring). Wejście na widownię odbywa się w ściśle określonych miejscach, poprzez bramki (kontrola dostępu).

W przylegającym do sceny czterokondygnacyjnym budynku, pełniącym rolę zaplecza amfiteatru, znajdują się:
• w pełni profesjonalne garderoby z charakteryzatorniami i toaletami dla 200 artystów (dostosowane dla osób niepełnosprawnych);
• centrum organizacyjne imprez (biuro organizatora, pokój akredytacji);
• cześć hotelowa, służąca w czasie imprez jako miejsce odpoczynku dla artystów;
• restauracja z tarasem widokowym ( podczas imprez do wyłącznej dyspozycji organizatorów)

ajax,download,60.html
ajax,download,60.hwwwtml
0

Start typing and press Enter to search