„CANZONA” BRASS QUINTET

„CANZONA” BRASS QUINTET powstał w grudniu 1997 roku. W swych założeniach programowych nawiązuje do zapomnianej wspaniałej tradycji płockiej kapeli katedralnej, działającej nieprzerwanie w latach 1642-1900. Był to trzeci w kolejności powstania tego rodzaju zespół, działający w Polsce po Krakowie i Wilnie.

Na potrzeby kapeli pisali najwybitniejsi kompozytorzy polscy okresu renesansu i baroku, tacy jak: Mikołaj Zieliński i Marcin Mielczewski. Zespół posiada wszechstronny repertuar zawierający utwory różnych gatunków muzycznych z różnych epok. Są to utwory oryginalne lub opracowane z przeznaczeniem na następujący skład instrumentów: 2 trąbki, waltornia, puzon, tuba. W skład zespołu wchodzą absolwenci akademii muzycznych, będący obecnie pedagogami Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku.

Działalność artystyczna zespołu nie ogranicza się tylko do rodzinnego miasta, choć jest z nim ściśle związana poprzez współpracę z Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki. Kwintet z powodzeniem koncertuje na terenie całego kraju, jak i za granicą. Brass Quintet „Canzona” posiada bardzo bogaty i zróżnicowany repertuar dla każdej publiczności. W programie można znaleźć utwory klasyczne, muzykę sakralną oraz utwory muzyki rozrywkowej, filmowej i jazzowej. Od marca 2000 roku zespół działa w strukturach Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, na stałe współpracuje z organistami – Wiktorem Bramskim i Pawłem Górczyńskim. Opiekunem artystycznym zespołu jest ks. dr Andrzej Leleń, muzykolog.

Kontakt:
Iwona Markiewicz – 24 366 43 43

FOT.MAREK.KACPRZAK@GMAIL.COM

0

Start typing and press Enter to search