WARUNKI ZAKUPU

Jak kupić książkę, płytę lub torbę?

Kwotę za zakup przedmiotu (jednego lub wielu) + koszt przesyłki (7 zł) proszę przelać na nr rachunku bankowego:

61 1240 3174 1111 0010 5596 4679

Następnie potwierdzenie dokonania wpłaty (pdf) proszę przesłać na adres mailowy: bilety@pokis.pl

Mail proszę zatytułować:  Zakup ……………..…. (tu wpisać TYTUŁ przedmiotu: książki, płyty, torby),  a w treści podać nazwy przedmiotów i nakłady (jeśli jest więcej niż jeden) oraz adres, na który mamy je wysłać.
Paczkę wysyłamy w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty.

Przy zakupie większej liczby przedmiotów koszt przesyłki pozostaje bez zmian i wynosi 7 zł za całą przesyłkę.

Więcej informacji: tel. 24 366 43 50
e-mail: bilety@pokis.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) podajemy poniżej ważne informacje na temat Twoich danych osobowych zbieranych przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki z siedzibą w Płocku, przy ulicy Jakubowskiego 10
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z:

– Inspektorem Ochrony Danych – Edytą Rajkowską
– pod numerem telefonu 24 366 43 47
– pod adresem e-mail na adres: ido@pokis.pl
– pisząc na adres: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, ul. Jakubowskiego 10, 09-402 Płock
2. Państwa dane przetwarzamy w ramach prowadzonego sklepu internetowego.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, uprawniający Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki do przetwarzania danych.
3. W ramach naszej struktury organizacyjnej jako administratora dostęp do Państwa danych osobowych mają jedynie nasi upoważnieni pracownicy.
4. Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
5. Państwa dane będą przetwarzanie do czasu ich usunięcia lub wycofania przez Państwa zgody z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. W przypadku wystawienia rachunku/ faktury za usługę dane będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z art. 70 ust. 1 oraz z art. 86 ust. 1 – Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997r.
6.    W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
a)    Dostępu do tych danych
b)    Sprostowania (poprawienia) danych;
c)    Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
d)    Ograniczenia przetwarzania danych.
7.   Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie przez nas Państwa danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
8. Dane osobowe przekazywane są w sposób dobrowolny. Niepodanie wymaganych przez nas danych uniemożliwi dokonanie rezerwacji biletu lub zakupu biletu.
9. Nie zamierzamy profilować Państwa danych osobowych, ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z Państwa osobą na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

0

Start typing and press Enter to search