Ostatnie miejsca na Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Wystarczyły dwa tygodnie zapisów, aby niemal w całości wypełnić grafik na zajęcia edukacyjno-filmowe, które ruszą w październiku 2019 w Kinie za Rogiem w Płocku. Ale to jeszcze nie koniec.

W pierwszej edycji projektu (2018/2019) Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w Kinie za Rogiem w Płocku wzięło udział ponad 250 uczniów z płockich szkół. W związku z dużym zainteresowanie zwiększyliśmy nieco pulę, poszerzając ofertę o przedszkola. Z 16 dostępnych wybraliśmy 6 cykli: „Chodzę do kina” (przedszkole), „Filmowe sekrety” (szkoły podstawowe, kl. 1-3), „Młodzi w obiektywie” i „Kino współczesne” (szkoły podstawowe, kl. 4-6), „Świat wartości” (szkoły podstawowe, kl. 7-8) oraz „Wielokulturowość w filmie” (szkoły ponadpodstawowe).

Obecnie są jeszcze wolne miejsca na:
Kino współczesne dla uczniów kl. 4-6 szkół podstawowych (31 miejsc)
Wielokulturowość w filmie dla uczniów szkół ponadpodstawowych (31 miejsc)
– oraz po kilka miejsc na pozostałe cykle.

Pokazy odbywające się w ramach Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej to wzbogacone o prelekcje i materiały dydaktyczne seanse wartościowego i dobranego do wieku ucznia filmu w lokalnym kinie. Program realizowany jest od października do kwietnia (jedno spotkanie w miesiącu). Spotkania mają na celu rozwijanie w uczniach kompetencji, zrozumienia współczesnego świata oraz znajomości polskiego i światowego kina. Dzięki pracy z materiałami audiowizualnymi, pokazy w Kinie za Rogiem są doskonałym pomysłem na uatrakcyjnienie szkolnych zajęć.

Szczególnie zachęcamy do udziału w cyklu „Wielokulturowość w filmie” przeznaczonym dla uczniów, którzy interesują się różnymi aspektami istnienia we współczesnym świecie.
Mogą być punktem wyjścia do rozmów o swojskości i obcości w kulturze, o budowaniu wspólnoty i akceptowaniu odmienności etnicznej czy kulturowej, o asymilacji i poszanowaniu prawa do poszukiwania miejsca do godnego życia. Zaplanowane przez nas pokazy mogą uatrakcyjnić realizację treści programowych na zajęciach przedmiotowych z wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego czy historii. Także tematyka lekcji wychowawczych obejmuje omawianie bieżących tematów, reagowanie na to, co dzieje się w mediach, zwracanie uwagi na poglądy i zachowania ksenofobiczne, kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji dla wszelkiego rodzaju odmienności, często mających podłoże narodowo-etniczne czy religijne. Uczniowie, żyjący w świecie otwartych granic i rynku pracy, powinni rozumieć, że oni kiedyś będą mogli wybrać swoje miejsce, a inni (reprezentujący różne kultury i wyznania) też mają prawo żyć i funkcjonować w kraju, który nie jest ich krajem urodzenia.

Wśród prezentowanych tytułów znajdą się m.in. nominowany do Oscara (w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny) „Mustang” – debiut młodej reżyserki Deniz Gamze Ergüven, który podbił serca canneńskiej publiczności, a jednocześnie wywołał ożywioną dyskusję dotyczącą wolności i praw współczesnych kobiet oraz „Sól ziemi” – nagrodzony w Cannes i w San Sebastián – portret wielkiego artysty i humanisty naszych czasów, Sebastiana Salgado, który odcisnął piętno nie tylko na współczesnej fotografii, opowiedziany z dwóch perspektyw: jego syna Juliano oraz Wima Wendersa, współreżysera filmu, który jest również fotografem.

Zapisy do kolejnego programu (październik 2019 – kwiecień 2020) dokonują nauczyciele, zapisują swoją grupę lub klasę na wybrany na stronie cykl. Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na http://panel.nhef.pl/zgloszenie/

Jeśli nie znajdą Państwo wolnych miejsc prosimy o kontakt (e-mail: kinozarogiem@pokis.pl lub tel. 24 366 43 52). Decyzja o ostatecznej liczbie cykli nie została jeszcze podjęta. Jeśli będą chętni kino może uruchomić kolejne.

Projekt organizowany przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty powiązany jest z podstawą programową i realizowany przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kontakt

Pytaj ile wlezie

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other