Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej | ruszają zapisy!

Starannie wyselekcjonowane, mądre i pomocne w procesie edukacji. Już po raz drugi zapraszamy na filmy, które zaprezentujemy w ramach Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Przygotowaliśmy 7 cyklów dostosowanych do każdego etapu edukacji w polskiej szkole. Zapisy ruszają w środę, 15 maja o godz. 12.

W pierwszej edycji projektu (2018/2019) Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w Kinie za Rogiem w Płocku wzięło udział ponad 250 uczniów z płockich szkół. W związku z dużym zainteresowanie zwiększyliśmy nieco pulę, poszerzając ofertę o przedszkola. Z 16 dostępnych cykli wybraliśmy 6: „Chodzę do kina” (przedszkole), „Filmowe sekrety” (szkoły podstawowe, kl. 1-3), „Młodzi w obiektywie” i „Kino współczesne” (szkoły podstawowe, kl. 4-6), „Świat wartości” (szkoły podstawowe, kl. 7-8) oraz „Wielokulturowość w filmie” (szkoły ponadpodstawowe).

Projekt organizowany przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty składa się z comiesięcznych (od października do kwietnia) projekcji kinowych dla uczniów, realizowanych w ramach cykli tematycznych dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Program edukacji filmowej powiązany jest z podstawą programową i realizowany przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na rok 2019/2020:
http://panel.nhef.pl/zgloszenie/

Pokazy odbywające się w ramach Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej to wzbogacone o prelekcje i materiały dydaktyczne seanse wartościowego i dobranego do wieku ucznia filmu w lokalnym kinie. Spotkania mają na celu rozwijanie w uczniach kompetencji, zrozumienia współczesnego świata oraz znajomości polskiego i światowego kina. Dzięki pracy z materiałami audiowizualnymi, pokazy w Kinie za Rogiem są doskonałym pomysłem na uatrakcyjnienie szkolnych zajęć.

Zapisy do kolejnego programu (październik 2019 – kwiecień 2020) zaczynają się w środę, 15 maja na stronie  NHEF (www.nhef.pl). Zapisów dokonują nauczyciele, zapisują swoją grupę lub klasę na wybrany na stronie cykl.

Poniżej zamieszczamy krótkie opisy cyklów:

Chodzę do Kina | grupy przedszkolne

Cykl starannie wyselekcjonowanych filmów z różnych zakątków świata, zarówno długo-, jak i krótkometrażowych, które bawią i uczą. Piękne, mądre, wartościowe obrazy z przekazem w pogodny sposób przybliżają świat. Poruszana w nich tematyka jest bliska dzieciom w wieku przedszkolnym, co pozwala im utożsamić się z bohaterem i aktywnie współprzeżywać jego radości i smutki. Proponowany zestaw filmów stanowi idealny punkt wyjścia do tworzenia sytuacji wychowawczych, rozwoju kompetencji społecznych oraz rozmów na takie tematy, jak uczucia i emocje.

Filmowe sekrety | szkoła podstawowa, kl. 1-3

Czym są kino i film? Kto i co kryje się za obrazem i dźwiękiem, który towarzyszy nam w czasie seansu? Dzieci stawiają sobie i dorosłym wiele pytań. Chcą wiedzieć, jak powstają animacje, czy trudno być aktorem, co to jest rekwizyt i czy w każdym filmie potrzebne są słowa. Cykl „Filmowe sekrety” został opracowany właśnie z myślą o młodych odkrywcach.

Młodzi w obiektywie | szkoła podstawowa, kl. 4-6

Kształtowanie właściwej postawy młodego człowieka jest jednym z podstawowych wyzwań szkoły. Jednym ze sposobów jej formowania jest edukacja filmowa. Uczeń ma okazję śledzić losy rówieśników, którzy stawiają czoło różnym perypetiom i przeżywać z nimi ich przygody, ucząc się równocześnie, jak rozwiązywać swoje problemy.  Każdy z filmów z cyklu stanowi zaproszenie do dialogu dotyczącego życia i codzienności uczniów, pozwala im przedstawić swój punkt widzenia na wiele aspektów składających się na rzeczywistość dziesięcio-, jedenasto-czy dwunastolatka

Kino współczesne | szkoła podstawowa, kl. 4-6

Nie da się wykształcić kompetentnego młodego odbiorcy kultury bez ukazania mu najnowszych dzieł światowej kinematografii, które zainspirują go do rozmyślań nad rzeczywistością oraz sprawią, że zidentyfikuje dotyczące go problemy okresu dorastania, np. bunt przeciwko autorytetom, jako nieodłączny naturalny element procesów o charakterze społeczno-kulturowym. Starannie dobrane nagradzane produkcje stanowią sublimację marzeń i lęków, które towarzyszą dojrzewaniu i pozwalają skonstruować swoistą mapę współczesności prezentującą palące problemy XXI wieku. Uczniowie biorący udział w projekcie mogą znaleźć odpowiedź m.in. na takie pytania, jak: czy chcę i potrafię skonfrontować moje prawdziwe ja z tym, co inne i obce, czy empatia jest indywidualną zaletą, czy wartością społeczną, jak konstruować relacje w społeczeństwie wielokulturowym.

Świat wartości | szkoła podstawowa, kl. 7-8

Obrazy, różnorodne zarówno pod względem tematycznym, jak i formalnym, łączy uniwersalny przekaz oraz skupienie na realnych problemach współczesności, zwłaszcza tych, które dotyczą młodych ludzi, takich jak kryzys rodziny, starzenie się społeczeństwa, dyskryminacja ze względu na płeć czy poglądy. Dzięki konfrontacji z sytuacją ekranowych bohaterów uczniowie mają szansę stać się prawdziwymi obywatelami świata, odnaleźć się w niełatwej rzeczywistości. Wybrane filmy można wykorzystać w korelacji z takimi przedmiotami jak: język polski, wiedza o społeczeństwie, historia, muzyka czy wychowanie do życia w rodzinie, a także podczas godzin wychowawczych

Wielokulturowość w film | szkoła ponadpodstawowa

Propozycja dla uczniów, którzy interesują się różnymi aspektami istnienia we współczesnym świecie. Mogą być punktem wyjścia do rozmów o swojskości i obcości w kulturze, o budowaniu wspólnoty i akceptowaniu odmienności etnicznej czy kulturowej, o asymilacji i poszanowaniu prawa do poszukiwania miejsca do godnego życia. Cykl uatrakcyjni realizację treści programowych na zajęciach przedmiotowych z wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego czy historii. Także tematyka lekcji wychowawczych obejmuje omawianie bieżących tematów, reagowanie na to, co dzieje się w mediach, zwracanie uwagi na poglądy i zachowania ksenofobiczne, kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji dla wszelkiego rodzaju odmienności, często mających podłoże narodowo-etniczne czy religijne.

Pełny opis cyklów, przykładowe scenariusze lekcji, wypowiedzi ekspertów: KLIKNIJ

Kontakt

Pytaj ile wlezie

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other