REGULAMIN IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA OPOWIADANIE FANTASTYCZNONAUKOWE Ad Infinitum

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem IV edycji ogólnopolskiego konkursu na opowiadanie fantastycznonaukowe Ad Infinitum jest Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów.
 2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a wszystkie prace muszą być napisane w języku polskim.
 3. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników na skutek dużej ilości prac lub innych zdarzeń losowych.

 

II. Warunki udziału

 1. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie opowiadania mieszczącego się w szerokiej konwencji fantastyki naukowej (science-fiction, cyberpunk, steampunk, weird fiction, cosmic horror, etc.)
 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
 3. Praca musi być wyłącznie wytworem oryginalnej twórczości, a więc nie może stanowić plagiatu innych utworów.
 4. Praca nie może być wcześniej publikowana i nagradzana.
 5. Maksymalna objętość pracy to 20 tys. znaków ze spacjami.

 

III. Zasady konkursu

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz spełnić wszystkie wymagania.
 2. Teksty należy nadesłać na adres mailowy: konkursadinfinitum@gmail.com, w formie dokumentu tekstowego pdf. W tytule maila należy wpisać „Konkurs Ad Infinitum 4”, a w treści podać swoje dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu) z dopiskiem „oświadczam, że praca jest wynikiem mojej twórczości, nie stanowi plagiatu innych dzieł i nie była wcześniej publikowana”.
 3. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę do 31 grudnia 2023 włącznie.
 4. Oceny nadesłanych tekstów dokona jury powołane przez Organizatora, tj. Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Themersonów.
 5. Decyzje jury są ostateczne.
 6. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie https://pokis.pl oraz w social mediach Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonego tekstu na podstawie licencji niewyłącznej. Pole eksploatacji obejmuje zamieszczenie zwycięskiego opowiadania na stronie internetowej Organizatora.

 

IV. Terminy

31 grudnia 2023, do godziny 23:59 — przyjmowanie prac

15 stycznia 2024 — ogłoszenie wyników

 

V. Nagrody

I miejsce: publikacja opowiadania na stronie internetowej Organizatora, dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 500 zł;

II miejsce: publikacja opowiadania na stronie internetowej Organizatora, dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 300 zł;

III miejsce: publikacja opowiadania na stronie internetowej Organizatora, dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 200 zł.

 

W razie dodatkowych pytań, kontakt dostępny za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: konkursadinfinitum@gmail.com

 

Ad Infinitum. Ku nieskończoności słowem poprowadź

0

Start typing and press Enter to search