BACZYŃSKI 100 w Płocku

W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Samorząd Województwa Mazowieckiego wraz z Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów organizuje drugi koncert pn. „Baczyński 100”.

Ten najważniejszy poeta literackiego pokolenia Kolumbów urodził się w Warszawie 22 stycznia 1921 r. W 1939 r. ukończył Liceum im. Stefana Batorego. Był związany z harcerstwem, a także ze Związkiem Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej „Spartakus”. Wybuch wojny uniemożliwił mu podjęcie studiów w Akademii Sztuk Pięknych. Od jesieni 1942 r. do lata 1943 r. studiował polonistykę w podziemnym Uniwersytecie Warszawskim. Przerwał naukę by poświęcić się działalności konspiracyjnej i pisaniu poezji. Związał się z socjalistyczną grupą „Płomienie” i wydawnictwem „Droga”. W 1942 r. ożenił się z Barbarą Drapczyńską, której dedykował swoje wiersze. W 1943 r. wstąpił do Harcerskich Grup Szturmowych, brał udział w wykładach i ćwiczeniach IV turnusu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty Szarych Szeregów „Agrykola”. Wraz z batalionem „Zośka” uczestniczył w akcji bojowej Tłuszcz-Urle. W lipcu 1944 r. przeszedł do batalionu „Parasol”. Walczył w powstaniu warszawskim, poległ 4 sierpnia na posterunku w pałacu Blanka.

Baczyński pozostawił po sobie kilkaset wierszy, kilkadziesiąt poematów i opowiadań. Uczestniczył w ruchu literackim Warszawy, wydał kilka konspiracyjnych arkuszy i tomików poetyckich. Prezentował duże uzdolnienia plastyczne, a rękopiśmienne tomiki ozdabiał własnym rysunkami. Mimo że przeżył zaledwie dwadzieścia trzy lata, pozostawił po sobie dojrzałą twórczość.

W uznaniu dla dokonań Baczyńskiego, Samorząd Województwa Mazowieckiego wraz z Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów organizuje przedsięwzięcie mające na celu upamiętnienie dorobku twórcy. Koncert odbędzie się w niedzielę, 26 września br. o godz. 18.00 w Amfiteatrze w Płocku i przedstawiać będzie dwa etapy życia poety: okres młodości oraz okres okupacji. Utwory Baczyńskiego przedstawią aktorzy: Karolina Gorczyca, Piotr Bajtlik, Katarzyna Herman, Mariusz Bonaszewski, Grażyna Barszczewska oraz Jerzy Schejbal. Specjalnie skomponowaną muzykę na to wydarzenie wykona razem z zespołem zdobywca nagrody Grammy, Włodek Pawlik. Na scenie wystąpią również wokaliści: Natalia Wilk, Marek Bałata oraz muzycy: Damian Kostka, Adam Zagórski i Łukasz Pawlik. Całość wyreżyseruje Tomasz Man.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego.

Koncertowi patronują także: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza oraz Across Music Foundation.

Współorganizator: Miasto Płock.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Wstęp bezpłatny.

Kontakt

Pytaj ile wlezie

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search