Staropolskie ceremonie pogrzebowe na Festiwalu Muzyki Jednogłosowej

XXIII Festiwal Muzyki Jednogłosowej w tym roku odbędzie się w dniach 31 marca – 2 kwietnia, tradycyjnie w płockiej Bazylice Katedralnej. Podczas trzech wieczornych koncertów usłyszymy grupy: Schola Gregoriańska, Schola Gregoriana Silesiensis oraz Pogranicze. Poniżej prezentujemy zespół, który wystąpi drugiego dnia festiwalu.

Schola Gregoriana Silesiensis powstała w styczniu 2000 roku we Wrocławiu. W założeniach programowych zespołu znajduje się działalność liturgiczno-koncertowa związana z odkrywaniem najstarszych źródeł muzyki kościelnej, szczególnie z terenu Dolnego Śląska.

Kantorem Scholi jest Robert Pożarski. Grupa uczestniczy w festiwalach, koncertach i wydarzeniach liturgicznych w kraju i za granicą.

Podczas koncertu w płockiej katedrze Schola Gregoriana Silesiensis wykona Chorał Sarmacki Castrum Doloris, czyli staropolskie ceremonie pogrzebowe.

Castrum doloris (łac.) – obóz żalu: w sarmackiej Rzeczpospolitej pochówek osób szlachetnego rodu. W tym celu stawiano budowlę otaczającą katafalk, na którym składano trumnę z ciałem zmarłego. Takie Castrum doloris stanowiło scenografię ceremonii, która była swoistym teatrum mortis, a więc: muzyka, ruch i gest wykonywane przez celebransa z asystą oraz wszystkich zebranych. Wniesieniu trumny do kościoła towarzyszyły odpowiednie śpiewy i instrumentalne intrady. Na wstępie odbywała się Jutrznia, złożona z psalmów pokutnych, w tym Psalm Miserere. Następnie odprawiano Missa Requiem. Po zakończeniu mszy rozpoczynało się właściwe Castrum doloris wedle ustalonego porządku: responsoria, oracje, okadzenia i pokropienia. Po dotarciu do miejsca pochówku następowało Aspersio i umieszczano trumnę w grobowcu. Śpiewano wtedy kantyk Benedictus i antyfonę Salve Regina. Przejściom pomiędzy kolejnymi częściami towarzyszyła żałobna muzyka instrumentalna. W naszych ceremoniach są to canzony i marsze pochodzące ze źródeł z polską muzyką okolicznościową (Codex Vietoris, Amoenitatum Musicalium Hortulus) oraz stylizacje (Marcia lugubre na kotły, Marsz żałobny na motywach Telemanna). Utwory wykonywane są na kotłach i kozłach polskich.

Skład zespołu:

Marek Czapiński, Piotr Krysiński, Michał Krzywka, Krzysztof Ochnik, Mateusz Pigoń, Adam Poznański, Adam Skobliński, Konrad Zagajewski, Marcin Bornus-Szczyciński, Robert Lawaty, Andrzej Borzym jr, Leszek Kubiak

Paweł Iwaszkiewicz – kozioł wielki

Maciej Kaziński – kozioł wielki, kotły barokowe

Robert Pożarski – kierownictwo muzyczne

 

Festiwal Muzyki Jednogłosowej odbędzie się w dniach 31 marca – 2 kwietnia w płockiej Bazylice Katedralnej. Wszystkie koncerty odbywać się będą o godzinie 19. Wstęp bezpłatny.

PROGRAM | 01.04.2017

Chorał Sarmacki Castrum Doloris

Staropolskie ceremonie pogrzebowe Officium Defunctorum Cum Ritu Castrum Doloris:

Intrada:
Marcia Lugubre

Exportatio defuncti:
Antyfona Exsultabunt Domino
Psalm 50 Miserere mei Domine
Canzona ad introitum:
anonim, Biblioteka Jagiellońska
Missa pro defunctis:
Introitus Requiem æternam
Kyrie pro defunctis

Lectio beati Pauli Apostoli ad Thessalonicenses
Graduale Requiem æternam
Tractus Absolve Domine
Sequentia Dies iræ
Evangelium secundum Ioannem
Offertorium Domine Iesu Christe
Sanctus
pro defunctis
Agnus Dei pro defunctis
Communio Lux æterna

Canzona ad castrum doloris:
Chorea polonica 70 Vietoris Codex (ok. 1680)
Castrum doloris:
Responsorium Subvenite sancti Dei
Kyrie eleison

Responsorium Qui Lazarum resuscitasti
Kyrie eleison
Responsorium Domine, quando veneris
Kyrie eleison
Responsorium Ne recorderis
Kyrie eleison
Responsorium Libera me, Domine – fauxburdon a tre voci Libera kielcense
Kyrie eleison
Antiphona In paradisum

Processio ad sepulchrum:
Antiphona Ego sum resurrectio
Canticum Zacchariæ Benedictus
Canzona ad processionem:
parafraza tematu J.Ph.Telemanna

Kontakt

Pytaj ile wlezie

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search